Powrót

1. Artykuł dotyczący zastosowania stewii w nadciśnieniu tętniczym :
     "A double-blind placebo-controlled study of the effectiveness and tolerability of oral stevioside in human hypertension Paul Chan, Brian Tomlinson,2 Yi-Jen Chen,1 Ju-Chi Liu, Ming-Hsiung Hsieh  & Juei-Tang Cheng Division of Cardiovascular Medicine, Taipei Medical College and affliated Taipei Wan Fang Hospital, Division of Clinical Pharmacology, Chinese University of Hong Kong and Department of Pharmacology, National Cheng-Kung University Medical School at Tainan"

Streszczenie:  badaniu poddano grupę 106 osób w wieku 28-75 lat z nadciśnieniem (ciśnienie diastolicznym  tj.rozkurczowe 95-110mmHg).badanie przeprowadzono metodą próby podwójnie ślepej *.  Ochotnicy otrzymywali dawkę 0,25 grama stewiozydów trzy razy dziennie w miesięcznych cyklach przez okres 1 roku. W wyniku testu zaobserwowano że ciśnienie skurczowe zmniejszyło się z wartości średniej 166 do 152 oraz rozkurczowe z wartości średniej  104,7 do 90,3. Wyraźny efekt obniżania się ciśnienia pojawiał się po około 7 dniach od rozpoczęcia podawania stewiozudu. Nie zaobserwowano przy tym żadnych innych zmian w parametrach krwi ani też żadnych widocznych skutków ubocznych, zaś efekt obniżenia ciśnienia utrzymywał się także po zaprzestaniu podawania stewiozydu.  W wyniku badania stwierdzono że stewia może być używana jako bezpieczny środek powodujący  obniżanie ciśnienia u osób cierpiących na łagodna formę nadciśnienia tętniczego. W przeciwieństwie do niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia użycie stewii nie wpływa negatywnie na sprawność seksualną.

 

Rys1. Zmiana zmierzonego podczas eksperymentu ciśnienia - os pionowa ciśnienie mmHg , os pozioma 1 działka - tydzień.
(źródło
Blackwell Science Ltd Br J Clin Pharmacol, 50, 215-220) Linia pogrubiona - po podaniu stewii linia normalna - pacjenci otrzymujący placebo

Metoda przeprowadzenia badania: Dokładność pomiaru ciśnienia 2 mmHg, pomiar powtarzany w każdym przypadku trzykrotnie z przerwami 5min do analizy użyto średniej;  pomiar przeprowadzony był przez doświadczony personel przy użyciu ciśnieniomierzy rtęciowych. Grupę ludzi poddanych badaniu wyselekcjonowano biorąc pod uwagę brak innych schorzeń mogących potencjalnie zaburzyć wynik analizy. Podział na grupę testową i grupę otrzymująca placebo przeprowadzono losowo.  Pełny opis badania :  A double-blind placebo-controlled study of the effectiveness and tolerability of oral stevioside in human hypertension
 

 Powrót

 

 

 

 

 

 

*-ani ochotnicy ani osoby przeprowadzające eksperyment nie maja wiedzy która mogła by przebieg badania zakłócić , praktycznie polega to na tym że ani lekarze prowadzący ani ochotnicy nie wiedzą które z podawanych preparatów są rzeczywistymi  substancjami leczniczymi a które z nich to placebo